Kuvings

Kuvings është krijuar si një kombinim i fjalëve gjermane “kuzhinë” dhe “jetesë”. Ai përfshin atë që përfaqëson Kuvings sepse si një brand global, përpiqet të përmirësojë jetën e kuzhinës me produktet më të mira, më funksionale dhe inovative.